Kaple sv. Wolfganga

Kaple sv. Wolfganga

Z dálky viditelná barokní kaplička stojící při cestě na Komáří vížku vás okouzlí a pohladí po duši!
Informace

Informace

Prohlídka s průvodcem, výstava.
Výstava na téma Světové dědictví.
Odpočinkové místo s výhledem do kraje.

Zjistit více
Provozní doba

Provozní doba

Od května do konce září: 
pátek 14.00 – 18.00 hodin
sobota, neděle 11.00 – 18.00 hodin.

Zjistit více
Vstupné

Vstupné

Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme za příspěvky do kasičky, použijí se na údržbu kaple.

Zjistit více

Kaple sv. Wolfganga

Na horském hřebeni, při silnici na Komáří vížku stojí malebná kaplička. Zasvěcená je patronovi horníků sv. Wolfgangovi. Kaple s horským hřbitovem je místem, které vás pohladí po duši. Na chvíli se tu zastavte, prohlédněte si výstavu, poslechněte si od průvodce pár slov o historii nebo se pokochejte výhledem do kraje.

Adresa

Horní Krupka 124, Komáří vížka
417 41 Krupka

Zobrazit na mapě

Kontakty

+420 417 803 131
info@mukrupka.cz

Svatý Wolfgang je

patronem horníků, pastýřů, dřevorubců, sochařů, tesařů a neprávem vězněných

Ve 14. století

byla pod Komáří vížkou postavena kaplička jako modlitebna pro horníky

Roku 1700

již stojí na místě zničené kapličky nově vystavěná kaple v barokním stylu

Roku 2000

byla kaple sv. Wolfganga v rámci programu Phare zrekonstruována Městem Krupka

Prohlédněte si fotogalerii

Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Kaple sv. Wolfganga
Zobrazit více

Otevírací doba 

Kaple sv. Wolfganga je otevřená každoročně od května do konce září vždy v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 11 do 18 hodin.

Kaple se nachází v městské části Horní Krupka, při vedlejší silnici vedoucí na vrchol Komáří vížky. Přímo u kaple není možné zaparkovat, parkoviště je nedaleko při hlavní silnici do Fojtovic. Naproti kapli sv. Wolfganga byl na trase naučné stezky Po stopách horníků vybudován přístřešek s posezením, k odpočinku ho mohou využít i cyklisté.

Co uvidíte a uslyšíte

Kaple sv. Wolfganga svítí svou bílou fasádou do dálky a s červenou budovou horského hotelu Komáří vížka tvoří nerozlučnou dvojici, která zdobí horský hřeben nad Krupkou již mnoho let. V kapli vás uvítá průvodce, od kterého se dozvíte zajímavosti z historie i ze současnosti a dostanete prospekty a různý propagační materiál. O Hornické krajině Krupka jako součásti památky UNESCO vás bude informovat výstava uvnitř kaple. Zajímavostí je také smírčí kříž nebo původní oltářní kámen. A ještě tip na horké letní dny, v kapli je stále příjemný chládek, tak se tu neváhejte osvěžit.

Vstupné

Vstupné do kaple sv. Wolfganga je dobrovolné. Příspěvky vybrané z kasičky se využívají na výzdobu a k údržbě kapličky nebo na menší opravy.

Kontakt na provozovatele

Městský úřad Krupka
Tel.:  +420 417 803 147 (infocentrum) nebo +420 417 803 131 (úsek cestovního ruchu); E-mail: info@mukrupka.cz

Zajímavosti

Mezi lidmi se traduje, že Wolfgang při svém putování Krušnými horami pobýval nějaký čas i v okolí Komáří vížky a tehdy prý požehnal místním borůvkám, které tu pak rostly v nevídané velikosti. 

Historie kaple sv. Wolfganga

Původně byla kaple postavena již ve 14. století v gotickém slohu jako modlitebna pro horníky. Za třicetileté války ji roku 1634 srovnalo se zemí švédské vojsko, zůstal jen oltářní kámen zvaný menza. Obnovena byla v letech 1692–1700 a bohoslužebným účelům opět předána dne 29. srpna 1700. Novou barokní kapli postavili zednický mistr Hans Gradisch a tesař Hans Georg Prüchel na popud tehdejšího pána Krupky Vojtěcha Václava Šternberka. V roce 1710 odkoupil krupské panství hrabě Clary Aldringen, který se zavázal, že kaple sv. Wolfganga bude zachována na věčné časy. Později byl kolem kapličky založen i malý hřbitov, kde odpočívají obyvatelé z Horní Krupky a okolí. Na počátku 20. století se před kaplí konaly vyhlášené borůvkové slavnosti, které organizovali obyvatelé nedalekých horských obcí. Ze starých pohlednic víme, že u kaple stávala márnice a o kousek dál při cestě také přístřešek na sněžný pluh, který se zapřahal za koně. Za 2. světové války byl interiér kaple zcela zničen a stavba chátrala až do roku 2000, kdy se dočkala rekonstrukce.

Svatý Wolfgang

Wolfgang von Regensburg

Wolfgang von Regensburg se narodil v roce 924 v Severním Švábsku. V roce 956 převzal, na doporučení svého přítele Heinricha von Babenberg, arcibiskupa z Trieru, vedení zdejší katedrální školy. Roku 964 vstoupil do kláštera Benediktinů v Einsiedeln ve Švýcarsku, kde byl v roce 968 vysvěcen na kněze. V roce 971 odešel Wolfgang jako misionář do Uher, byl však povolán zpět, aby roku 972 přijal svěcení na biskupa a nastoupil na stolec v Regensburgu. Snažil se o reformy klášterů, zakládal nové nadace, zasloužil se v roce 973 o založení pražského biskupství a svým působením se stal vzorem pro své následovníky. Proslul svými schopnostmi léčit a uzdravovat slepce a malomocné. S velkou láskou pomáhal kde bylo třeba, zvláště mu záleželo na školství a zajišťování potřeb chudých. Wolfgang zemřel na jedné ze svých cest podél Dunaje dne 31. října 994 v Puppingu v Horním Rakousku. Pohřben je v kostele sv. Emmerama v Regensburgu. Za svatého byl prohlášen dne 7. října 1052 papežem Lvem IX. Stal se patronem pastýřů, horníků, dřevorubců, tesařů, sochařů a neprávem vězněných. 

Současnost

Kaple sv. Wolfganga je majetkem Města Krupka. Pro veřejnost byla otevřena v roce 2000 po rozsáhlé rekonstrukci, která byla za finanční podpory Evropské unie realizována v rámci projektu Příhraniční naučná hornická stezka z programu Phare. V letech 2004 až 2019 se v kapli 1. května konal Den sousedství. V rámci spolupráce zde města Krupka a Altenberg-Geising pořádala setkání přátel z obou stran hranice. Součástí programu byla také ekumenická bohoslužba. V současnosti má Město Krupka v plánu opravu střechy a fasády kaple a do budoucna také záměr obnovit tradici květnového setkání. 

Kulturní památka kaple sv. Wolfganga se nachází v Hornické krajině Krupka a je tak součástí památky UNESCO.

 

Zobrazit podrobný popis

Krupka v UNESCO

V roce 2019 byla Hornická krajina Krupka jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Více informací

Kam se dál podívat

Poslední aktualizace: 21.07.2022 10:59
Zpět na seznam
Sdílet