Hrad Krupka

Hrad Krupka

Kde jinde zažít pravou romantiku, než na hradě! Byli tu císař, král, princ, básník, malíř i polárník. Vydejte se sem ve stopách slavných osobností i vy!
Informace

Informace

Areál původně středověkého hradu.
Hradní brány, vyhlídková věž, lavičky.

Zjistit více
Penzion Hrad Krupka

Penzion Hrad Krupka

Odkaz na ubytování v penzionu zde: https://www.hrad-krupka.cz/cs/
 

Zjistit více
Prohlídky

Prohlídky

Areál hradu je volně přístupný po celý rok.
 

Zjistit více

Hrad Krupka

Hrad Krupka byl vybudován na počátku 14. století jako strážní pevnost na ochranu obchodní stezky do Saska, cínových dolů a rozvíjejícího se městečka. První písemná zmínka o hradu je z roku 1330, kdy ho darem i s panstvím získal od krále Jana Lucemburského míšeňský šlechtic Těma I. z Koldic (Timotheus von Kolditz). Budova panského horního úřadu z roku 1697 byla v 19. století přestavěna na výletní hostinec. V současné době zde Město Krupka provozuje penzion s devíti pokoji a kapacitou 20 hostů. Rezervace ubytování je možná na webové stránce www.hrad-krupka.cz.

Adresa

Horská 12
417 41 Krupka 3

Zobrazit na mapě

Kontakty

+420 417 803 147
info@mukrupka.cz
http://www.hrad-krupka.cz/

Hrad Krupka je

ideálním odpočinkovým místem s vyhlídkou na Bohosudov a historické jádro Krupky

V roce 1826

se poprvé objevil název Růžový hrádek podle stovek růží, které rostly v zahradě hradu

Dne 5. 9. 1926

byl v hradní zahradě odhalen památník upomínající na tři návštěvy J. W. Goetha v Krupce

Od roku 2018

je v Infocentru hornické krajiny Krupka vystaven model původního středověkého hradu 

Prohlédněte si fotogalerii

Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Hrad Krupka
Zobrazit více

Otevírací doba 

Areál hradu Krupka je přístupný po celý rok. Penzion s renovovanými pokoji byl Městem Krupka zprovozněn v červnu 2024. Restaurace v současné době není v provozu.

Hrad Krupka se nachází v městské památkové zóně. Rozkládá se nad původním hornickým městem. Z hradeb je krásný výhled do historického jádra, které tvoří Husitská ulice s kostely sv. Ducha a Nanebevzetí Panny Marie. Z vyhlídkové věže se nabízí pohled na centrální část Krupky s názvem Bohosudov, jejíž dominantou je barokní bazilika Panny Marie Sedmibolestné.

Co uvidíte 

Do areálu hradu Krupka se vstupuje stylově dvěma branami, které se dochovaly z konce 15. století. Na nádvoří je budova bývalého panského horního úřadu. Dům, který sloužil správci vrchnostenských dolů, nechali v letech 1695 až 1697 postavit tehdejší majitelé Krupky, Šternberkové.  K Panskému domu, jak je budova nazývána, přiléhá tzv. Krbový sál, kde se pořádají společenské akce a oslavy. Svatební obřady probíhají v Rytířském sále nebo na zahradě. V hradní zahradě je opravená vyhlídková věž. K posezení pod starobylými stromy jsou tu lavičky anebo terasa restaurace. 

Vstupné

Hrad Krupka je přístupný zdarma. 

Kontakt na majitele hradu Krupka

Městský úřad Krupka
Tel.:  +420 417 803 147 (infocentrum) nebo +420 417 803 131 (úsek cestovního ruchu); E-mail: info@mukrupka.cz

Pověst o krásné Sabině

Jako každý správný středověký hrad má i ten krupský své strašidlo. Nebo spíše ducha. A čí duch tu straší? O tom vypráví pověst.

Krásná Sabina byla dcerou pána hradu Krupka. O její ruku se ucházel rytíř ze Supí hory, nedalekého nedobytného hradu Kyšperka. Byl to muž statný, udatný a čestný, avšak nebyl bohatý ani ze vznešeného rodu. Pyšný Koldic z Krupky ho odmítl a zakázal mu přístup do hradu. Láska však byla silnější než strach a zloba. Mladí milenci se scházeli potají na protější skále a Sabina utíkala z hradu v přestrojení za jeptišku. Jednoho dne otec její lest prohlédl a přichystal léčku. Dceru vsadil do věže a rytíře přikázal zabít. V obvyklý čas dostaveníčka zamilované dvojice se Koldicovi zbrojnoši poschovávali kolem skály. Jeden z nich se přestrojil za jeptišku, aby rytíře zmátl. Mladík  nic zlého netuše spěchal za svou milou. Převlečený muž tasil meč a spolu se svými kumpány se na rytíře vrhl. Přesto však statečný rytíř ze Supí hory nezahynul jejich proradnou rukou. Vyskočil na koně a i s ním se zřítil ze skály dolů. Říká se, že nešťastná Sabina zemřela žalem a pokaždé, když od její smrti uplyne sto let, ožije a bloudí hradem, naříká, pláče a hledá svého milého. 

Život skutečné paní Sabiny se od této baladické pověsti v mnohém liší. Sabina z Drahovic byla provdána za Viléma z Vřesovic a byla matkou pana Volfa Viléma z Vřesovic, majitele teplického a krupského panství a nejvyššího písaře Království českého. Zemřela v roce 1518 a byla pohřbena v Krupce v klášteře Všech svatých. Proslavil ji její náhrobek, kterým v roce 1813 krupští měšťané zakryli vchod do rozlehlého hradního sklepení, kam si schovali své cennosti před drancujícími napoleonovými vojáky. Náhrobní kámen byl u vchodu na nádvoří hradu ještě ve 20 století, v současnosti je uložený v ambitech baziliky Panny Marie Sedmibolestné. 

Historie hradu Krupka

Středověká pevnost

Starobylé hornické městečko Krupka opravdu vděčí za svůj vznik těžbě cínu. Jeho název je slovanského původu a je odvozeninou od slova krupý, což znamená velký, silný. K ochraně prosperujících dolů, města a významné obchodní stezky do Saska, byl na počátku 14. století vybudován  hrad. První písemný doklad o hradu i o městě je z roku 1330, kdy je darem od krále Jana Lucemburského obdržel míšeňský šlechtic Těma I. z Koldic (Timotheus von Kolditz), králův věrný druh na válečných výpravách po Evropě. Krupský hrad byl postaven na výhodném skalnatém ostrohu, přístup do něj byl ze severní strany, kde se ostroh snižoval nad uměle vytvořeným příkopem. Měl obdélníkový půdorys asi 20 m široký a 60 m dlouhý. Hradní dominantou býval čtvercový palác se třemi podlažími, jeho podoba se však nedochovala. Kolem roku 1400 byla Těmou III. z Koldic, pozdějším míšeňským biskupem, zřízena hradní kaple s oltářem sv. Jiří a českých patronů. Koldicové, původně  saský šlechtický rod, stáli vždy na straně českých králů, a to i v roce 1400, kdy byl Václav IV. sesazen z trůnu Svaté říše Římské. Tím přišli Koldicové o své statky v Německu, ale Václav IV. jim náhradou věnoval bílinské panství. 

Doba husitských válek

V době husitských válek vlastnil Krupku Albrecht I. z Koldic, který podporoval krále Zikmunda Lucemburského. Krupka se tak, stejně jako třeba Ústí nad Labem, Most nebo Bílina, muela útokům husitů bránit. V roce 1426 byla u Krupky pobita skupina asi 300 křižáků, kteří tudy po porážce v bitvě Na Běhání u Ústí nad Labem prchali zpět do Saska. Koldicové v tomto roce hrad proti husitským bojovníkům udrželi. Později, o Vánocích v roce 1429 táhlo přes městečko Krupku velké husitské vojsko do Míšně a Lužice. Ani při této příležitosti husité hrad neobsadili. Stalo se to až v roce 1433, kdy jej  po dlouhém obléhání dobyl husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Po bitvě u Lipan musel Jakoubek z Vřesovic na příkaz vítězného krále Zikmunda krupské panství vrátit Albrechtovi I. z Koldic.

V pohusitské době byl krupský hrad nově opevněn, hradby měly střílny přizpůsobené k dělostřelbě. Místo původní brány vznikl systém dvou bran za sebou. Byly od sebe vzdáleny 15 m a spojeny hradbami. Nová část hradu byla ze západu krytá hradbou, z níž vybíhaly dvě půlkruhové bašty a čtyřboká budova. Jižní válcovou věž chránila  mohutná sedmimetrová zeď s jednou střílnou. Hrad byl vzhledem ke štítové zdi opevněn na tehdejší dobu dosti neobvyklým a technicky pokročilým způsobem. Vláda Koldiců definitivně končí rokem 1504, kdy byl zadlužený Těma V. nucen krupské panství prodat.

Hrad Krupka v 16. a 17. století

V průběhu 16. století se majitelé panství často střídali, mezi ty významnější patřil například Albrecht Libštejnský z Kolovrat nebo Bernard Valdštejnský, který jako nejvyšší mincmistr Království českého rozuměl hornictví a podporoval dolování. Rozvoj města pokračoval i za Volfa Viléma z Vřesovic. Za vlády císaře Rudolfa II. se krupští měšťané vykoupili z poddanství a Krupka získala statut královského horního města. Po císařově smrti zdědil krupské panství jeho bratr Matyáš Habsburský, který je daroval Adamovi ze Šternberka. Období vlády rodu Šternberků s sebou neslo mnoho problémů a sporů vyplývajících ze skutečnosti, že krupští měšťané byli protestantského a Šternberkové katolického vyznání. V době třicetileté války byla Krupka drancována střídavě sasko-švédským i císařským vojskem. Chátrající hrad byl v troskách. Od roku 1680 je o něm psáno jako o pustém. A tak, když Šternberkové hledali ubytování pro svého horního správce, museli mu na nádvoří postavit nový dům, který byl dokončen v roce 1697. V roce 1710 koupil krupské panství hrabě František Karel Clary-Aldringen jehož rod je držel až do roku 1918.

Výletní restaurace a slavní hosté

Budova vrchnostenského horního úřadu, přestavěná na nóbl výletní hostinec, se zříceninou středověkého hradu Krupka byla na počátku 19. století cílem mnoha slavných a významných osobností z řad aristokracie i oblasti umění. Vdova po posledním horním správci Raimundu Zechelovi, paní Emílie, vedla pamětní knihu, která je plná podpisů a záznamů. Díky ní víme, že Krupku navštívili manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská, básník a prozaik Johann Wolfgang Goethe, cestovatel a přírodovědec Alexander von Humboldt, pruský král Fridrich Vilém III., císař Vilém I. Pruský, skladatel Richard Wagner, polárník Julius Payer, malíř Ernst Gustav Doerell, císař Ferdinand I. Dobrotivý nebo geolog Gustav Carl Laube. 

Současnost

Hrad je majetkem Města Krupka, které ho nechalo v letech 1999 až 2003 za finanční podpory Evropské unie kompletně opravit. Město Krupka v prostorách hradu zajišťuje svatební obřady. V posledních letech proběhla oprava mostu, příjezdové komunikace a vyhlídkové válcové věže.Penzion uvedlo Město Krupka do provozu v červnu 2024. 

Hrad Krupka je kulturní památka, nachází se v Hornické krajině Krupka a je tak součástí památky UNESCO.

 

Zobrazit podrobný popis

Krupka v UNESCO

V roce 2019 byla Hornická krajina Krupka jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Více informací

Kam se dál podívat

Poslední aktualizace: 09.07.2024 10:48
Zpět na seznam
Sdílet