Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

Přijďte si odpočinout na místo, kde na vás dýchne více než 500 let dlouhá historie. Najdete klidný kout s malebným kostelíkem a vyhlídkou do kraje.
Informace

Informace

Prohlídka s průvodcem, výstava.
Starobylé náhrobky, unikátní freska.
Odpočinkové místo s výhledem na město.

Zjistit více
Provozní doba

Provozní doba

Od května do konce září: 
pátek 13.00 – 17.00 hodin
sobota, neděle 10.00 – 17.00 hodin.

Zjistit více
Vstupné

Vstupné

Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme za příspěvky do kostelní kasičky, použijí se na údržbu kostela.

Zjistit více

Kostel sv. Anny

V městské části Libušín, na palouku, kde se prý scházela bájná kněžna Libuše s Přemyslem Oráčem, stojí od roku 1516 kostel sv. Anny. Jednolodní kostelík se strmou střechou a cibulovitou věžičkou se zvonicí sloužil dlouhou dobu krupským protestantům. V interiéru zůstala z 1. poloviny 17. století zachována jedinečná freska Martina Luthera a dřevěná kruchta. Unikátní je renesanční hřbitovní brána s tepanou mříží z roku 1618.  

Adresa

Libušín
417 41 Krupka 3

Zobrazit na mapě

Kontakty

+420 417 803 131
info@mukrupka.cz

Svatá Anna je

patronkou horníků, mlynářů, tkalců, truhlářů a krejčích

V roce 1609

byl při kostele založen hřbitov, kam se pohřbívalo až do roku 1887

Od roku 1927

jsou zde sochy apoštolů Petra a Pavla z kostela sv. Prokopa

Roku 2002

byl zdejší prastarý dub zimní vyhlášen za památný strom

Prohlédněte si fotogalerii

Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny
Zobrazit více

Otevírací doba 

Kostel sv. Anny je otevřený každoročně od května do konce září vždy v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.

Kostel se nachází v městské části Libušín, kam vede odbočka z Husitské ulice (u kostela sv. Ducha) s názvem Cínová. U kostela ani v jeho nejbližším okolí není možné zaparkovat, je oblíbeným cílem pěších procházek. V areálu není k dispozici sociální zařízení. 

Co uvidíte a uslyšíte

Na první pohled vás zaujme renesanční vstupní brána s ojedinělou tepanou mříží. Vstoupíte na malebný hřbitov, kterému vévodí prastarý dub zimní, jediný památný strom v Krupce. V kostelní zahradě je vyhlídkové místo s lavičkami, kde si při pohledu na centrum města a České středohoří krásně odpočinete. Ve vnitřním prostoru upoutá vaši pozornost původní malbou zdobený kůr, freska Martina Luthera, mozaiková okna a kazetový strop. Vystavené jsou zde nejvzácnější náhrobní kameny významných krupských měšťanů. O kostele sv. Anny informují výstavní panely anebo výklad průvodce, který zná spoustu zajímavostí nejen z historie kostela, ale celého města. Pro zájemce jsou zde k dispozici propagační letáky a plán města s vyznačenými památkami.

Vstupné

Vstupné do kostela sv. Anny je dobrovolné. Příspěvky vybrané z kasičky se využívají na výzdobu a k údržbě kostela i na menší opravy.

Kontakt na provozovatele

Městský úřad Krupka
Tel.:  +420 417 803 147 (infocentrum) nebo +420 417 803 131 (úsek cestovního ruchu); E-mail: info@mukrupka.cz

Zajímavosti

V roce 1515 se ctihodná rada horního města Krupka usnesla postavit na počest svaté Anny kostel. Svatá Anna je ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků a také čeledínů. Stavba začala se zcela mizivými prostředky, ale obyvatelé přiložili ruku k dílu. Přinášeli stavební kameny, prováděli zednické i pomocné práce a tak mohl být nový svatostánek v roce 1516 vysvěcen. 

Historie kostela sv. Anny

Protestantské období

Po vysvěcení zůstal kostel dlouhou dobu prázdný, bohoslužby se zde nekonaly. Z omezených prostředků ho udržovala krupská farnost. V roce 1576 si krupští lutheráni zvolili kostel sv. Anny za svůj chrám a žádali o evangelického duchovního. Prvním protestantským farářem byl necelý rok Michael Winkler. Po něm přišel Christoph Walter z Kamenice, který své nástupní kázání pronesl na den sv. Jiří, 24. dubna 1577. Roku 1583 se stal pastorem v Krupce Baltasar Hillemeier, pak v roce 1585 Jakob Drabitsch a o šest let později Nikolaus Droschelius, pod jehož správou pokračovaly stavební práce na kostele. Vznik fresky představující Martina Luthera na triumfálním oblouku a dřevěná kruchta se starozákonními výjevy od Daniela Franka se datuje právě do tohoto období. V roce 1613 se stal pastorem Jakob Settler na jehož přímluvy a prosby věnovali dědicové po starostovi Nickelu Gürerovi 107 kop grošů na dokončení kostela. Přispěli také měšťané Georg Klippel 200 kopami a Hans Sachs 50 kopami grošů. Původní hlavní oltář s ukřižovaným Kristem a čtyřmi evangelisty z roku 1614 od Franze Dittricha ml. z Freibergu, který byl řezbářským mistrovským dílem německé pozdní renesance se bohužel nedochoval, protože byl v roce 1990 ukraden a vyvezen za hranice. V roce 1615 nechal Georg Klippel, majetný krupský obchodník, postavit vstupní bránu. Umělecky tepaná mříž k této bráně byla osazena dne 1. 12. 1618. Po pastoru Settlerovi přišel do Krupky Elias Schedler.

Doba protireformace

S rokem 1624 začala v Krupce protireformace, 7. září stejného roku měl v kostele sv. Anny pastor Elias Schedler kázání na rozloučenou. Stal se tak posledním evangelickým farářem v Krupce. Dne 11. 7. 1640 byl jako nový katolický farář v kostele sv. Anny uveden Martin Barth. Po třicetileté válce sloužil kostel sv. Anny jako jediný zachovaný všem farníkům až do roku 1684, kdy byl opraven městský kostel Nanabevzetí Panny Marie. Následovalo dlouhé období, kdy byl kostel sv. Anny v Krupce na Libušíně opuštěný a nepoužívaný.

Kostel sv. Anny

Je jednolodní kostel s pětiboce ukončeným presbytářem s vysokou strmou střechou a cibulovitou věžičkou. V době baroka byla vybudována přístavba ke kněžišti, která sloužila hřbitovním účelům a také zvonice. Kostel byl renovován v letech 1851-1854 a poté proběhla větší rekonstrukce až ve třicátých letech 20. století, kdy nechal farář Bittner udělat po obou stranách kostela odvzdušňovací kanály, čímž se docílilo vysušení zdí. V roce 1934 byla položena nová střecha a opraven zvon. Barokní sochy apoštolů Petra a Pavla byly do kostela sv. Anny převezeny roku 1927 a pocházejí z hornického kostela sv. Prokopa.

Hřbitov

Na hřbitově se pohřbívalo od roku 1609 až do roku 1887, kdy obec zřídila hřbitov nový. U kostela sv. Anny je pohřbeno 327 obětí morové epidemie z roku 1680 a 37 obětí cholery z roku 1850. Odpočívají zde tři významní městští písaři Michel Stüeler, Johann Jungmeister a Michel Wiener a mnoho dalších osobností města – starostové, radní, úředníci, správci horního úřadu, řemeslníci, obchodníci i duchovní. Místo posledního odpočinku zde také nalezli padlí ve třicetileté a sedmileté válce. 

Současnost

Kostel je majetkem města Krupka, pro veřejnost byl otevřen v roce 2003. Město Krupka v posledních letech provádí postupnou rekonstrukci celého areálu. Zatím byla opravená střecha a fasáda, zrenovována obvodová zeď i se vstupní bránou a zrestaurována freska Martina Luthera. 

Kostel sv. Anny je kulturní památka, nachází se v Hornické krajině Krupka a je tak součástí památky UNESCO.

 

Zobrazit podrobný popis

Krupka v UNESCO

V roce 2019 byla Hornická krajina Krupka jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Více informací

Kam se dál podívat

Poslední aktualizace: 27.05.2024 07:49
Zpět na seznam
Sdílet