UNESCO

UNESCO

Hornické památky v Krušných horách se staly světovým dědictvím!

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je památkou světového dědictví UNESCO. V sobotu 6. července 2019 byly hornické památky v saském a českém Krušnohoří zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku.

Spolupráce na procesu nominace

Myšlenka a podpora nominace krušnohorského světového dědictví se zrodila roku 1998 v Sasku na půdě technické univerzity ve Freibergu. V roce 2003 zde vzniklo sdružení Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., které přizvalo ke spolupráci Oblastní muzeum v Mostě. Nominační proces včetně zpracování dokumentace a žádosti byl od roku 2010 za podpory Ministerstva kultury ČR, krajů Karlovarského a Ústeckého, měst a obcí, koordinován na české straně obecně prospěšnou společností Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. a na saské straně sdružením Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.

Dne 30. 4. 2012 bylo Karlovarským a Ústeckým krajem a městy Krupka, Jáchymov, Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná a obcí Měděnec podepsáno SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o spolupráci v rámci procesu nominace zápisu Hornická kulturní krajina Krušnohoří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dne 2. 5. 2013 byla na hradě Krupka oběma kraji, městy a obcemi podepsána SMLOUVA O PARTNERSTVÍ, kde jsou stanoveny cíle a úkoly pro dosažení nominace a následně, v případě zápisu statku na seznam UNESCO, také spolupráce na ochraně, správě a řízení celého statku.

Čím jsou Krušné hory jedinečné a významné?

Význam Krušných hor pro světové dědictví lze doložit na velkém množství dochovaných hornických památek, které společně svědčí o rozhodujícím vlivu hornictví na vývoj krajiny a osídlení, ale také o jeho vlivu na umění, kulturu, vědu a techniku. Na pozůstatky hornické činnosti v podobě štol, sejpů, vodních příkopů, a báňských rybníků, propadlin a pinek, menších a větších hald a ústí důlních děl, narazíte v Krušných horách skoro na každém kroku. Obraz montánní krajiny doplňují stavby nebo pozůstatky různých technologických a zpracovatelských zařízení a výjimečná architektura početných horních měst. Pod zemským povrchem se rozprostírá labyrint desítek tisíc kilometrů důlních chodeb, které jsou očím běžného smrtelníka většinou skryty.

Součásti Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. 

Sdílet