Opravy památek pokračují

Město Krupka pokračuje v opravách památkových objektů!

Dotační projekty

Město Krupka každoročně předkládá Ministerstvu kultury žádosti o dotace na opravy památek, a to z Programu regenerace MPZ (městských památkových zón) a MPR (městských památkových rezervací), dále také z programů Záchrana architektonického dědictví nebo Podpora pro památky UNESCO. Některé projekty jsou dotované i Ústeckým krajem z programu na Záchranu a obnovu kulturních památek. Díky těmto prostředkům a samozřejmě finanční spoluúčasti Města Krupka, byla v kostele sv. Anny na Libušíně opravena šindelová střecha, fasáda, část ohradní zdi s kamennými pilíři a zrenovována vstupní brána. Zrestaurována byla rovněž vzácná freska Martina Luthera uvnitř kostela. Od roku 2017 probíhá rozsáhlá renovace interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Projekt Restaurování kazetového stropu a maleb v presbytáři je rozdělen do několika etap, na pořadí je etapa šestá.

Aktuální opravy

Aktuálně probíhá oprava opěrné zdi a přístupové cesty na krupském hradě. V kostele sv. Anny bylo minulý rok zahájeno restaurování dřevěné kruchty. Letos zde bude probíhat I. etapa opravy ohradní zdi na jižní straně areálu hřbitova včetně náhrobků a pískovcových pilířů.  Ve špitálním kostele sv. Ducha na rozcestí Husitské a Cínové ulice, se připravuje oprava přístupového schodiště, balustrády, vnitřní omítky a podlahy, dokončena je příprava pro rozvod elektroinstalace. Plán oprav zahrnuje také kapli sv. Wolfganga na Komáří vížce. Vzhledem k jejímu neutěšenému stavu je připravována projektová dokumentace na opravu střechy, omítky a podezdívky. Ve fázi přípravy je projekt lávky pro pěší, která umožní snadný přístup ke zřícenině hradu Kyšperk. 

Opravy nijak nenaruší běžný provoz v památkových objektech, přístup pro pěší a provoz restaurace na hradě jsou zajištěné.

 

Datum vytvoření

15.06.2022

Prohlédněte si fotogalerii

Poslední aktualizace: 21.07.2022 10:58
Všechny články
Sdílet