Opravy infosystému a stezky

Nutné opravy plánovány ještě letošní rok.

Údržba infosystému a opravy na naučné stezce

Na základě podnětů od občanů provedli zaměstnanci městského úřadu, odboru kancelář starosty, opravy poničených obrázků a popisků na infotabulích „Ptáci“ a „Horniny“ malého okruhu naučné stezky Po stopách horníků. V letošním plánu údržby je také obnovení vybledlého značení obou okruhů stezky. V rámci kontroly infosystému bylo zjištěno, že je nutný nátěr 8 infotabulí s informacemi o zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, což bude realizováno ve spolupráci se SPORT KRUPKA, s.r.o. Provedena bude rovněž výměna dřevěného zábradlí na vyhlídce u Velké pinky na Komáří vížce.

Datum vytvoření

31.07.2023

Prohlédněte si fotogalerii

Autor: Lenka Navrátilová, Poslední aktualizace: 31.07.2023 12:33
Všechny články
Sdílet