Obnova značení je hotová

Stezka Po stopách horníků opět vyznačena.

V měsíci srpnu provedly pracovnice městského úřadu, odboru kancelář starosty, úseku cestovního ruchu, obnovu značení na naučné stezce Po stopách horníků. Oba okruhy, zelený i červený, jsou opět zřetelně vyznačené jak značkami na stromech, tak i na infotabulích, případně na sloupech veřejného osvětlení nebo na vhodných objektech (krmelec, zábradlí apod.). Na vybraných místech jsou značky plastové. Výchozím bodem obou tras je dětské hřiště v Husitské ulici, pokračuje se dále ulicí Horskou, až na lesní cestu, která vás dovede na silnici pod štolou Starý Martin. Odtud se můžete vydat cestou doprava přes Vísku po zelené nebo doleva kolem štoly po červené až na rozcestí, kde se dáte po cestě doleva a vystoupáte přes revír Preisselberg až na Sedmihůrskou cestu. Červená pak vede kolem Komárky ke Goldammerovu kříži, pokračuje na Kotelní jezírko, dále ke štole Barbora až do revíru Knötel. Na Knötel dojdete i po zelené z Vísky. Z Knötlu pak vedou obě trasy souběžně přes Střeleckou stezku zpět do Husitské. Okruhy jsou značené obousměrně, je tedy možné se na ně kdekoliv napojit. Tip: kdo chodí raději z kopce, může vyjet na Komárku lanovkou a z Komárky sejít dolů po červené.

Datum vytvoření

25.08.2023

Prohlédněte si fotogalerii

Autor: Lenka Navrátilová, Poslední aktualizace: 25.08.2023 08:27
Všechny články
Sdílet